Contact

 

INFORMATIE

Heeft u algemene vragen, bent u op zoek naar informatie over lessen die u niet op deze site kunt vinden? Mail dan naar info@2turnrotterdam.nl

PROEFLESSEN

Wilt u een proefles voor u of uw kind aanvragen mail dan naar naar proefles@2turnrotterdam.nl.

Vermeld hierbij de geboortedatum en locatie en dag van uw voorkeur.

Vermeldt in uw aanvraag de volgende informatie:

  • Naam kind
  • Geboortedatum
  • Locatie en dag van voorkeur (zie ons lesrooster elders op de site)

Na het volgen van de twee proeflessen heeft u twee weken tijd om te beslissen of u of uw kind lid wil worden.

In verband met de grote belangstelling voor onze sport kan het zijn dat een of meerdere groepen vol zijn. In dat geval werken wij met wachtlijsten. Zodra wij een email van u ontvangen met het verzoek om proeflessen (en de informatie is compleet) dan plaatsen wij u op de wachtlijst. U krijgt dan van zelf een uitnodiging. Wachtlijsten kunnen soms behoorlijk lang zijn waardoor het een behoorlijke tijd kan duren voor een een email krijgt. Maakt u geen gebruik van deze uitnodiging dan verwijderen we u weer van de wachtlijst.

LID WORDEN

Wilt u lid worden of uw kind aanmelden? Doe dit dan door het Aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en bij de trainer in te leveren nadat u voor een proefles bent geweest. Die zorgt voor verdere afhandeling.

STOPPEN MET TURNEN

Wilt u stoppen met turnen? Dit MOET altijd schriftelijk! Een mondelinge melding bij de trainer is geen afmelding, slechts een mededeling. Schriftelijk afmelden kunt U kunt doen door dit Opzeggingsformulier in te vullen en per mail te sturen naar info@2turnrotterdam.nl of ledenadministratie@2turnrotterdam.nl. Of stuur een brief naar 2TURN-Rotterdam, Postbus 28214, 3003 KE  Rotterdam. U krijgt van onze ledenadministratie ALTIJD een bevestiging van uitschrijving. In deze bevestiging staat dan de datum van uitschrijving vermeldt.

BELEID TEGEN ONGEWENST GEDRAG

2TURN heeft Beleid tegen Ongewenst Gedrag binnen onze vereniging ontwikkeld. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich altijd tot een van onze trainers, onze vertrouwenspersoon of een van de bestuursleden wenden.

ONZE WEBSITE

Heeft u vragen, wensen, tips of opmerkingen over onze website stuur dan een mail naar info@2turnrotterdam.nl

Omdat 2TURN-Rotterdam wordt bestuurd door vrijwilligers die door arbeidsverplichtingen beperkt zijn in hun tijd is het niet meer mogelijk om ons telefonisch te benaderen maar slechts enkel per email naar een van de bovengenoemde adressen.

 

2TURN Rotterdam

Postbus 28214

3003 KE Rotterdam

 

 Gepubliceerd door op 25 april 2012