aug 312014
 

De zomervakantie zit er weer op en nieuw seizoen turnen gaat weer beginnen.

Let op: De eerste lessen beginnen in de 2de week na de zomervakantie, dus vanaf maandag 8 september!

De nieuwe lesroosters staan nu gepubliceerd op onze site onder Turnen bij 2TURN/Trainingen. Er is nogal wat veranderd. We zijn genoodzaakt geweest om de groepen die op maandag in zaal Pieter Postlaan trainden te verplaatsten naar donderdag en de groepen die trainden op dinsdag in de Kolmanstraat naar vrijdag. De ouders, waarvan het kind op een van deze dagen trainde, zijn apart per brief (email) geïnformeerd. De reden voor de verschuivingen is dat wij geen trainers beschikbaar hadden op de dagen van vorig jaar. Dit komt door werk- en/of studieverplichtingen. Wij realiseren dat dit voor een aantal ouders lastig is. Hopelijk zien wij alle kinderen in het komende seizoen weer terug in de zaal.

Er zullen op aantal groepen andere trainers staan komend seizoen. Ook dit staat in het nieuwe lesrooster.

Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen via info@2turnrotterdam.nl of aan de trainers.

Het bestuur van 2TURN Rotterdam wenst iedereen weer een leuk en sportief TURN jaar toe!

 Gepubliceerd door op 31 augustus 2014