Contact

INFORMATIE

Heeft u algemene vragen, bent u op zoek naar informatie over lessen die u niet op deze site kunt vinden? Mail dan naar info@2turnrotterdam.nl

PROEFLESSEN


Door de grote aanvraag van proeflessen zijn onze groepen overvol geraakt en zijn er voor meisjes zeer lange wachtlijsten ontstaan. Op dit moment is het helaas niet meer mogelijk om voor meisjes een proefles aan te vragen danwel lid te worden. U kunt helaas ook niet op een wachtlijst geplaatst worden. Wij vragen om uw begrip.


Het is wel mogelijk om een proefles aan te vragen voor jongens. Aanvragen van een proefles is alleen mogelijk via proefles@2turnrotterdam.nl. Vermeld daarbij de naam van uw kind, geboortedatum en locatie en dag van uw voorkeur (mits van toepassing). 

Wilt u een proefles voor u of uw kind aanvragen mail dan naar proefles@2turnrotterdam.nl.

Na het volgen van de twee proeflessen heeft u twee weken tijd om te beslissen of u of uw kind lid wil worden.

LID WORDEN

Wilt u lid worden of uw kind aanmelden? Doe dit dan door het Aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en bij de trainer in te leveren nadat u voor een proefles bent geweest. Die zorgt voor verdere afhandeling.

STOPPEN MET TURNEN

Wilt u stoppen met turnen? Dit MOET altijd schriftelijk! Een mondelinge melding bij de trainer is geen afmelding, slechts een mededeling. Schriftelijk afmelden kunt U kunt doen door een mail te sturen naar ledenadministratie@2turnrotterdam.nl. U krijgt van onze ledenadministratie ALTIJD een bevestiging van uitschrijving. In deze bevestiging staat de datum van uitschrijving vermeldt. De uitschrijving is pas definitief als ook alle financiële verplichtingen zijn voldaan.

BELEID TEGEN ONGEWENST GEDRAG

2TURN heeft Beleid tegen Ongewenst Gedrag binnen onze vereniging ontwikkeld. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich altijd tot een van onze trainers, onze vertrouwenspersoon of een van de bestuursleden wenden.

ONZE WEBSITE

Heeft u vragen, wensen, tips of opmerkingen over onze website stuur dan een mail naar info@2turnrotterdam.nl

Omdat 2TURN-Rotterdam wordt bestuurd door vrijwilligers die door arbeidsverplichtingen beperkt zijn in hun tijd is het niet meer mogelijk om ons telefonisch te benaderen maar slechts enkel per email naar een van de bovengenoemde adressen.

2TURN-Rotterdam

Postbus 28214

3003 KE Rotterdam